ЛООДОР

Дорой: лоодор эр (үхээнц эр) - Чи ямар лоодор эр вэ? Д.Мягмар. Уянгын туужууд.