ЛООЗОН

1. Удирдан чиглүүлэх үзэл санаа, зорилт, улс төрийн шаардлагыг богино хэлбэрээр илэрхийлсэн уриа - “Атрыг дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл., лоозон бичих (уриа бичих), лоозон хашхирах (жагсаж буй болон хуралдаж буй олон нэгнийхээ уриагаар зэрэг зэрэг хашхирах);


2. Энэ уриаг бичсэн ухуулах хуудас, зурагт хуудас: лоозон гаргах (үйл ажиллагааныхаа хөтөлбөр болохуйц зүйлийг товч тодорхойгоор дэлгэрэнгүй...
лоозон бичих уриа бичих
лоозон хашхирах жагсаж буй болон хуралдаж буй олон нэгнийхээ уриагаар зэрэг зэрэг хашхирах
лоозон гаргах үйл ажиллагааныхаа хөтөлбөр болохуйц зүйлийг товч тодорхойгоор дурдаж олноо нийтлэн ухуулах