ЛООЕЭ

1. Нагац өвөг: лооеэ аав (нагац өвөө);


2. Ахимаг настай эр хүн;
3. Ноёд түшмэд ба эрх сүртний хүндэтгэл дуудлага;
4. Боол зарц нарын эзнээ дуудах дуудлага: ван лооеэ (ван авгай);
5. Хүнийг дооглох дуудлага.

лооеэ аав нагац өвөө
ван лооеэ ван авгай