ЛОНХТОЙ

1. Лонх бүхий: лонхтой авдар (лонх агуулсан авдар);


2. Лонхонд савласан, лонхонд хийсэн: лонхтой архи (лонхонд хийсэн архи) - Сумъяа баруун зүг хоёр гурав алхтал, баруун этгээдээс дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Нуугдсан эрдэнэ., лонхтой архинаас согтуу салахгүй, нуухтай нүднээс ялаа салахгүй [зүйр цэцэн үг] (архинд дуртай хүнийг егөөдсөн хэллэг).

лонхтой авдар лонх агуулсан авдар
лонхтой архи лонхонд хийсэн архи
лонхтой архинаас согтуу салахгүй, нуухтай нүднээс ялаа салахгүй архинд дуртай хүнийг егөөдсөн хэллэг