ЛООВУУЗ

Хүйтэн цагт өмсөх нэг зүйл үстэй малгай: үнэгэн лоовууз (үнэгний арьсаар хийсэн өвлийн нэг зүйл дэлгэрэнгүй...

үнэгэн лоовууз үнэгний арьсаар хийсэн өвлийн нэг зүйл малгай
торгууд лоовууз торгууд үстэй малгай
маавууз лоовууз хүйтний улиралд өмсөх үстэй малгай