ЛОНХОНЦОР

Лонх аятай юм, лонхыг орлох чанаргүй эд.