КОНГРЕСС

1. Томоохон бүрэлдэхүүнтэй их хурал, олон улсын зөвлөгөөн;


2. АНУ болон Латин Америкийн олонх орнуудын хууль тогтоох дээд байгууллагын нэр - Саяхан америкийн конгрессын төлөөлөгчдийн танхимын хэд хэдэн дэлгэрэнгүй... “Үнэн” сонин;

3. Зарим орны нийгэм, улс төрийн байгууллага.