КОНСЕРВАТИВ

Нийгмийн амьдралын шинэлэг тал, хөгжил дэвшлийг таашаадаггүй, хуучныг баримталж, уламжлалаа эрхэмлэх үзэл: дэлгэрэнгүй...

консерватив нам хуучин уламжлалт байр суурь, чиг хандлагыг эрхэмлэдэг нам
консерватив байр суурь хуучинсаг байр суурь