консерватив нам
хуучин уламжлалт байр суурь, чиг хандлагыг эрхэмлэдэг нам