КОНКУРС

Уралдаант шалгалт, сонгон шалгаруулалт: конкурст бэлтгэх (уралдаант шалгалтад бэлтгэх), дэлгэрэнгүй...

конкурст бэлтгэх уралдаант шалгалтад бэлтгэх
конкурсийн материал сонгон шалгаруулалтын хэрэглэгдэхүүн
конкурсээ амжилттай өгөх уралдаант шалгалтад тэнцэх