КОНСЕРВ

Нөөцлөн хадгалахад зориулсан тусгай аргаар (давслах, чанах, ариутгах зэрэг) боловсруулж муудахаас дэлгэрэнгүй...

загасны консерв загасны нөөшилсөн мах
махан консерв махан нөөш, лаазалсан мах
ногооны консерв ногооны дарш