КОНДЕНСАЦИ

Аливаа бодис уур, шингэн төлөвөөс хатуу төлөвт шилжих явц.

Ямарваа нэгэн бодис хийн төлөвөөс шингэн төлөвт шилжих.

Зочин 2020-04-04 14:56:59