КОНДЕНСАТОР

1. Цахилгаан хуримтлуулах төхөөрөмж, агшаагуур;


2. Хэрэглэсэн уурыг хөргөж, ус болгох цахилгаан аппарат.