КАПИТАЛ

1. Нэмүү өртгийг ашиглаж олж авсан үндсэн хөрөнгө, үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл - Тэдний өмнөөс дэлхийн капиталын эсрэг дэлгэрэнгүй... Г.Пүрэв нар. Д.Сүхбаатарын үйл амьдралтай холбогдох баримтат материалын эмхэтгэл., санхүүгийн капитал (санхүүгийн орлого), үйлдвэрийн капитал (үйлдвэрийн хөрөнгө);


2. Барилга байшинд хийх иж бүрэн засвар: капитал засвар хийх (иж бүрэн засвар хийх) - Ер нь танай байшинд энэ зун капитал засвар дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Бурхантын цэцэг.

санхүүгийн капитал санхүүгийн орлого
үйлдвэрийн капитал үйлдвэрийн хөрөнгө
капитал засвар хийх иж бүрэн засвар хийх