ИРВЭГНҮҮР

1. Ирвэгнэн хөдөлдөг: ирвэгнүүр хорхой (хурдан хөдөлгөөнтэй хорхой);


2. Ирвэгнэх шинжтэй: ирвэгнүүр өвчин (загатнуур өвчин).

ирвэгнүүр хорхой

хурдан хөдөлгөөнтэй хорхой

ирвэгнүүр өвчин загатнуур өвчин