ИЙГЭХ

Ингэх: ийгэх чингэх [хоршоо] (ингэх тэгэх) - Ийгээс ийгэх чингэх үгүй нь лав. дэлгэрэнгүй...