ИЙГЭЭС

1. Өгүүлэгч яригч хоёроос гуравдагч этгээдээс хэмээгч утга: түүнээс, тэрнээс: ийгээс болон надад хэлэх үг дэлгэрэнгүй... (түүнээс болон надад хэлэх үг алга), ийгээс танил хүн шүү (угаас танил хүн шүү);


2. [шилжсэн] Арай, даанч: угийн түүнээс: ийгээс тийм хүн биш (уул нь тийм хүн биш).

ийгээс болон надад хэлэх үг алга түүнээс болон надад хэлэх үг алга
ийгээс танил хүн шүү угаас танил хүн шүү
ийгээс тийм хүн биш уул нь тийм хүн биш