ИВЭЭГДЭХ

Бусдын ач буян, энэрэл өршөөл, хайр тэтгэмжийг хүлээх, ивээлийг олох - Занги та ийм үг өгүүлж суух тань тэнгэрт дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.