ИВЭЭГЧ

1. Гэрэлтүүлж гийгүүлэгч зүйл;


2. Ивээх, өршөөх, хайрлах зан, сэтгэлтэй хүн: энэрэл, хайр халамж, тусламж дэмжлэг хүртээгч - Сайтар ивээгчийн гуравдугаар он хэмээн дэлгэрэнгүй... Сүн улсын хүйтэн уулын бичиг.