АМГУУЛАХ
/ бичиг /

Амруулах - Цэргийг амгуулж, намрын тэргүүн сарын сүүлээр урагш орохыг бэлтгэ хэмээжээ. дэлгэрэнгүй... зүрх амгуулах (сэтгэл зүрхийг амруулах) - Зүрх амгуулсан чин сэтгэлтэн хэвтүүл минь. Монголын нууц товчоо.