БАЙШИН

Хүн суух, юм агуулах, мод, туйпуу, тоосго, шавар, чулуу зэргээр барьсан барилга: байшин барих дэлгэрэнгүй...

байшин барих амьдрах сууц барих
давхар байшин

давхарлан барьсан барилга

модон байшин модоор барьсан барилга
байшингийн мөөг байшингийн модон хэсгийг ялзруулдаг хөнөөлт мөөгөнцөр
байшин барилга тусгай зураг төслийн дагуу барьж босгосон томоохон байгууламж
байшин сав амьдрах байр сууц
байшин хүрээ барилга, орон сууц
байшин гэрийн сайныг сонгохоор баруун зүүн гэрийн сайныг сонго сайн айлыг түшин хөршлөх нь тайван, сайхан амьдрахад хамгаас чухал гэсэн санаа
өвлийн байшин

улаалгатай, өвлийн улиралд ч амьдарч болох байр сууц

зуны байшин

зун цагт л амьдрах боломжтой сууц, зуслангийн байр