АМАРГҮЙ I

Тайван төвшингүй - Өчүүхэн би эрдэм нимгэн бөгөөд энэ их тушаалыг хүлээснээс нааш санаа амаргүй болон суусаар дэлгэрэнгүй...С.Буяннэмэх. Ойрхи цагийн товч түүх хэмээх жүжиг., хэрэг хийсэн хүний зүрх амаргүй, хэтэрхий идсэн хүний гэдэс амаргүй [зүйр цэцэн үг] (гэмт хүний сэтгэл тайван бус байдаг гэсэн санаа).

хэрэг хийсэн хүний зүрх амаргүй, хэтэрхий идсэн хүний гэдэс амаргүй гэмт хүний сэтгэл тайван бус байдаг гэсэн санаа
Ижил үг:

АМАРГҮЙ II