хэрэг хийсэн хүний зүрх амаргүй, хэтэрхий идсэн хүний гэдэс амаргүй
/ зүйр цэцэн үг /
гэмт хүний сэтгэл тайван бус байдаг гэсэн санаа