зайдалж унах морьтой, зажилж идэх махтай
/ зүйр цэцэн үг /
амин тэжээлтэй, хүрэлцэх эд хөрөнгөтэй гэсэн санаа