ЗАЖЛУУЛАХ

1. Зажлан идүүлэх - Хэрэв энэ Дамдинд давс зажлуулбал яах байсан бол. Л.Түдэв. дэлгэрэнгүй...


2. Хайч зэргийн ирийг даалгахгүй хэгүүлэх юмуу, хайчны амыг нийлүүлж чадахгүй толхиулах;
3. [шилжсэн] Бусдад далдуур муу хэлэгдэх, буруушаагдах.