ЗАЖЛУУР

1. Зажлан идэх хүнс хоолны хатуу хөтүү чанар, зажилбар;


2. Зажлах хэсэг.