ЗАЖЛУУРТАЙ

Зажлан идэхэд нэлээд хатуу чанартай, зажилбартай: зажлууртай будаа (гүйцэд болгоогүй, дутуу агшаасан дэлгэрэнгүй...

зажлууртай будаа гүйцэд болгоогүй, дутуу агшаасан будаа
зажлууртай мах идэхэд хатуу мах