ЗАЖИГАЛК

Асаагуур; тусгай лонхтой шатах шингэнийг шахуургаар гарган оч авалцуулж гал гаргах хэрэгсэл: хийн дэлгэрэнгүй... (шатах хийгээр ажилладаг асаагуур).