ЗАЖИЛБАРТАЙ

Зажлан идэхэд шимтэй, дөжир бөгөөд хялбархан улбас болохгүй нь: махыг зажилбартай чанах (махыг дэлгэрэнгүй...