ЗАЖИЛГАА

Зажлах үйлийн нэр; зажлах хөдлөл, зажлах явдал.