ЗАЖИЛБАРГҮЙ

1. Зажлахад шимгүй;


2. Хазагдахгүй улбагар, нялцгар; зажилбаргүй хоол (идэнгэ муутай хоол).