ЗАЖИЛБАРЛАХ

1. Нэлээд шимтэй зажлах;


2. Хэл ам нь дийлдэхгүй - Хэлний уг зажилбарлах хуялч эм асан ажээ. Жинь Пинь Мэй бичиг.