ЗАЖИГ

Модны цавуу хорхойгоос гарах бор улаан өнгөтэй давирхай мэт цавуулаг эд, цахилгаан хөндийрүүлэх, юм наах ба чийг, дэлгэрэнгүй...