ЗААЛГАХ III

Юманд заадал гаргуулах, заадас зүйлгэх, углуургадах: цонхны яс мод заалгах (цонхны яс мод дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЗААЛГАХ I

ЗААЛГАХ II