ЗААГЧ

1. Бусдад зааж сургадаг хүн: ном заагч (ном сургагч), хичээл заагч (багш) - дэлгэрэнгүй...


2. Зүг чиг, их багыг зааж дохидог юм, заагуур тэмдэг: заагч зүү (хэмжүүрийн нэгжийг тодорхойлогч зүү), зам заагч дэлгэрэнгүй...
ном заагч ном сургагч
хичээл заагч багш
заагч зүү хэмжүүрийн нэгжийг тодорхойлогч зүү
зам заагч явах чигийг бичсэн пайз
зүг чиг заагч луужин
салхи заагч агаарын урсгалын чиг, салхины чигийг тодорхойлогч хэрэгсэл