ЗААДАЛЛАХ

1. Хоёр юмны уулзварыг нийлүүлэхэд харилцан бие биедээ зууж таарах тээглүүр гаргах, зуулган тааруулах, заадал гаргах: дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Гэзэг үсийг хоёр тийш хуваан хагалбар гаргах: үсээ заадаллаж самнах (гэзэг үсийг хагалж самнах).

уурганы хугархайг заадаллах уурганы хугархайд тээг гарган залгах
үсээ заадаллаж самнах гэзэг үсийг хагалж самнах