ЗААДАС

1. Хүн, амьтны гавалын ясны уулзар: авдарсны заадас (гавлын заадас), гавлын заадас дэлгэрэнгүй...


2. Хоёроос дээш нийлсэн юмны уулзвар, зааг нийлсэн газар: *тэнгэрийн заадас [одон орон] (тэнгэрийн заадал) - Тэнхээт хөлгүүдийн дэлгэрэнгүй... Б.Жамц. Сэтгэлийн нууц;

3. Модон эдлэл, сав суулганы хэсгүүд нийлсэн хэсэг; углуурга, ам, зааг: заадсаараа салах (уулзвараараа салах);
4. Нумын хоёр үзүүрийн хөвчтэй уулзсан хэсгийг торгох тэвх: нумын заадас (нумын тэвх).

авдарсны заадас гавлын заадас
гавлын заадас гавлын ясны заадал
тэнгэрийн заадас тэнгэрийн заадал
заадсаараа салах уулзвараараа салах
нумын заадас нумын тэвх

So true. Honesty and everything reoncgized.

So true. Honesty and everything reoncgized.

Зочин 2015-08-01 20:54:18