ЗААЗЛАГДАХ

1. Заазлах үйлд өртөх, муугийн учир зааз болон ялгагдах, чанарт тохирохгүй гологдох;


2. Зааз, шаар муу гэж үзэгдэх, амьтанд адлагдах.