ЗААЛГААЧ

Ном заалгуулах дуртай, асууж лавласаар мэдэж авах зантай хүн.