ЗААЛГАГЧ

1. Ном заалгадаг хүн;


2. Хичээл ном зэргийг заалгуулж буй хүн: бичиг заалгагч (бичиг заалгуулж буй хүн), хичээл заалгагч (оюутан, сурагч, дэлгэрэнгүй...
бичиг заалгагч бичиг заалгуулж буй хүн
хичээл заалгагч оюутан, сурагч, шавь