ЗААЗЛАГЧ

1. Юмны муу тохиромжгүйг нь ялган ангилагч;


2. Бусдыг ад үзэгч, голж шоовдорлогч.