ЗААЗУУРДУУЛАХ

1. Заазуураар хэрчүүлэх, цавчуулах;


2. Заазуурдах үйлд өртөх, заазуурын шарх олох.