ЗААЗУУР

Нэг талдаа иртэй, өргөн том хутга; ишнээс нь нэг гараар барьж юм хэрчих багаж, хянгар: махны заазуур дэлгэрэнгүй...

махны заазуур мах хөшиглөх том дөрвөлжин хутга
өвсний заазуур өвс хадах гар хадуур
заазуураар хэрчих заазуураар хөшиглөх, таслан авах