ЗААЗУУРДАХ

Юмыг заазуураар жижиглэн хэрчих, заазуураар цавчих.