заазуураар хэрчих
заазуураар хөшиглөх, таслан авах