ЗААЗ

1. Юмын адаг, шаар муу: зааз мал (өсгөх, үржүүлэх, ашиг шимийг хүртэх боломжгүй гэж үзэн сүргээс нь дэлгэрэнгүй...


2. Хамгийн муу хүн: зааз хүн (адгийн хүн), эрийн зааз (адгийн эр, новшийн эр) - Нүдний булай, эрийн заазад дэлгэрэнгүй... З.Баттулга. Уяхан замбуутив.

зааз мал

өсгөх, үржүүлэх, ашиг шимийг хүртэх боломжгүй гэж үзэн сүргээс нь ялгасан муу мал

зааз эд дэмий муу юм
зааз хүн адгийн хүн
эрийн зааз адгийн эр, новшийн эр