уурганы хугархайг заадаллах
уурганы хугархайд тээг гарган залгах