ЗААДАЛ

1. Хоёр юмны уулзварыг нийлүүлэхэд харилцан салаавчилж бие биедээ зууж бэхлэгдсэн хэсэг, уулзвар, ам, тээг, углуурга: дэлгэрэнгүй...


2. Тэнгэрийн оёор хэмээх сансрын мананцар: *тэнгэрийн заадал (тэнгэрийн оёдол, сүүн зам) - Тэнгэрийн заадал туяаран цайрна. дэлгэрэнгүй...
заадал гаргах ам гаргах
заадлаараа салах

тухайн зүйл нийлж уулзсан хэсгээрээ тасрах

тэнгэрийн заадал тэнгэрийн оёдол, сүүн зам
үсний заадал үсний хагалбар хэсэг