ЗААДАГ
/ амьтан /

Хөхөөний төрлийн нэг зүйл бялзуухай, нисэж явахдаа орж буй хурын дуслыг шүүрэн ундаалдаг, цэвэр үнэнч дурлалын дэлгэрэнгүй...