ЗААГУУР

1. Зааж цохлох мод;


2. Хэмжигч: заагуур ургамал (гадаад орчны нөхцөлийн онцлог шинжийг тодорхойлогч дэрс, цахилдаг, тэмээн харгана).